Metapix Blog

وبلاگ متاپیکس

رهگیری وسایل گم شده با Bravo TrackR

رهگیری وسایل گم شده با Bravo TrackR

آیا تابحال خودرو خود را در پارکینگ عمومی گم کرده اید؟ گریز ناپذیر است. شما خودرو را پارک کرده و به خرید میروید، هنگامی که باز میگردید، خاطرتان نیست که آن را کجا پارک کرده بودید. خب احتمالا ریموت خودرو را برداشته و با پرسه زدن در پارکینگ و فشار دادن مداوم دکمه ریموت سعیRead more about رهگیری وسایل گم شده با Bravo TrackR[…]

اپتیک کاربردی مقدماتی

اپتیک کاربردی مقدماتی

اپتیک کاربردی مقدماتی   در این مطلب قصد داریم تا به بیانی ساده موارد مربوط به اپتیک در عکاسی، نظیر فاصله کانونی، پرسپکتیو و کراپ فاکتور را توضیح دهیم .   فاصله کانونی: تعریف دقیق آن “فاصله بین مرکز اپتیکی لنز (یا تلسکوپ) با سنسور (یا چشم در تلسکوپ) بر حسب میلیمتر” است. خب، احتمالاRead more about اپتیک کاربردی مقدماتی[…]