برچسب: دیافراگم

exposuretrianglediagram 0

درک نوردهی و پارامترهای آن

بازدیدها: ۴۲۶در شروع یادگیری عکاسی شاید هیچ چیز به اندازه نوردهی از اهمیت برخوردار نباشد. به طور کلی یک عکاس نیز همانند یک نوازنده بایستی از نظر فنی به ابزاری که در دست دارد...